תגית: סארטר

בועה, בועת דיבור, חוט
חרדה
סרברניצה, טבח, קבורה
בילבי