תגית: סבלנות

איש מחכה, לחצות כביש, התבוננות
שואר, ג'ונגל, אקוודור, ילדה, תוכי
סבלנות