תגית: סוקרטס

סכלות, אפלטון
לילה זרוע כוכבים, ואן גוך
חופר הצדפות, אדוארד הופר
לחישות, נערות לוחשות, סוד