תגית: סטואים

כדור טניס, סיבוב
משחק, התזה, מים, מפל
התרסקות, מטוס מרוסק, איסלנד
התאבדותו של סנקה, סנקה, מנואל דומינגס סאנצ'ס