תגית: סטואיקנים

גלגלי שיניים, שעון, מנגנון
אוסטרליה, פליטים, תנחומים
כעס, אישה צועקת