תגית: סטואיקנים

איכר ואיכרה שותלים תפוחי אדמה, ואן גוך
גלגלי שיניים, שעון, מנגנון
אוסטרליה, פליטים, תנחומים
כעס, אישה צועקת