תגית: סטודנטים

צעירה, משקפיים, ספרייה, השכלה
מכונת כתיבה, קורונה