תגית: סטיבן ג'יי גולד

מדידה, מטר, סרט מדידה
נורה, חלון, זכוכית, עכורה
סוכריות, אבולוציה