תגית: סטיגמה

מריאנה פון ורפקין
דם, איקסים, אדום, צבע אדום
ברזל לסימון בעלות על בקר, ברזל מלובן
חבל תלייה