תגית: סטיגמה

דם, איקסים, אדום, צבע אדום
ברזל לסימון בעלות על בקר, ברזל מלובן
חבל תלייה