תגית: סטלין

מכונית, סובייטית, ברה"מ
טלפון ישן
שואה, ברלין, אנדרטה