תגית: סטלין

דגל ארצות הברית, קורונה, אבל
מכונית, סובייטית, ברה"מ
טלפון ישן
שואה, ברלין, אנדרטה