תגית: סטרוקטורליזם

בניאן, עץ
גלגלי שיניים, תמסורת, עץ
ספרים, רומנים