תגית: סיוע

הודו, אישה, זקנה, ילדה, עוני
צ'וקטאו
עגבניות, זנים של עגבניות