תגית: סיכויים

נורה, חלון, זכוכית, עכורה
נוף מושלג, מטפס בשלג
ילדה עם מתנה ברחוב
הבלום האדום
פוקר
שוב לא זכינו