תגית: סיכונים

מדיד, כור גרעיני
חוף, סוכת מציל
ראש בחול
אולטרסאונד