תגית: סימון דה בובואר

אודליסק, ז׳ול ז׳וזף לפבר
איפיגניה, אופרה, ברוק, מדריד, Iphigenia en Tracia
משחק, התזה, מים, מפל
בילבי