תגית: סיסג'נדר

צעירה, יוגה, שפגט, מתיחה
גבר, גבר צעיר, פנים צבועות, צבע פנים
מופשט עם כתמי צבע