תגית: סיסג'נדר

גבר, גבר צעיר, פנים צבועות, צבע פנים
מופשט עם כתמי צבע