תגית: סיפוק

שחיין, בריכה, שחיה
לב, חוט אדום, עץ
דבורה, פרח, אבקנים