תגית: סיפור

חתול, עלים, שלכת
איסלנד, סלעים, בזלת, אישה, שמלה ארוכה
יש מושטת