תגית: סליחה

הענן הראשון, ויליאם קווילר אורצ'רדסון
פרח, פרח פרג, פרג
פסים, שמיים
יש מושטת
נוצת אווז מרחפת על פני המים
פרויקט המחילה
The forgiveness project
ילד מבקש סליחה
סליחה ילדות