תגית: סמארטפונים

השתקפות, לילה, אור, חניה
בלילה, עם מחשב וסמארטפון
מסתכלים החוצה דרך תריסים
יונת דואר
משרת מחזיק מגש עם פלאפון
עבר בצבע