תגית: סמיות כפולה

כלב, חוף הים, השתקפות
טל, טיפה, עלה, ירוק