תגית: סמים

גלגל הצלה, איסלנד, רייקייאוויק
כלים לשימוש בסמים, מזרק
טובין בלתי חוקיים
שותים יין טולוז לוטרק
הזיות
חיילים ישנים