תגית: סמכותנות

קאטר
ילד, פולין, נשר, דגל
טרוריסטים