תגית: סמכותנות

סדקים, Death Valley
קאטר
ילד, פולין, נשר, דגל
טרוריסטים