תגית: סנקה

משחק, התזה, מים, מפל
כביש, איסלנד, ערפל, גופרית
כעס, אישה צועקת
מותו של סנקה, מנואל דומינגס סנצ'ס