תגית: ספורט

חייל בריטי, מצעד
גלגל הצלה, איסלנד, רייקייאוויק
התעמלות קרקע