תגית: ספקנות

בצל אדום, בצלים
סכלות, אפלטון
איר לקופסת אוכל, עיניים צבעוניות