תגית: ספקנות

חלון, ויטראז', נוף
בצל אדום, בצלים
סכלות, אפלטון
איר לקופסת אוכל, עיניים צבעוניות