תגית: ספקנות

סכלות, אפלטון
איר לקופסת אוכל, עיניים צבעוניות