תגית: ספקנות

חולדה, חולדות
חלון, ויטראז', נוף
בצל אדום, בצלים
סכלות, אפלטון
איר לקופסת אוכל, עיניים צבעוניות