תגית: ספרות איטלקית

מסיכה, ארכאולוגיה, נפולי
סיינה, איטליה, נוף, דרך
דנטה, וירגיליוס, ויליאם אדולף בוגרו, הקומדיה האלוהית