תגית: סרטר

כינור, תווים, מוזיקה
פריז, מפה, מגדל אייפל