תגית: עדר

פיל, עין, עין של פיל
אופניים, איור, לימון