תגית: עובדים

אמיל ראו, יום קיץ מול הבית
ילד מחשב
רכבת מלאה
מפעל