תגית: עונג

הולי, צבע, שמחה, פסטיבל, הודו, צעירה
שמש, שקיעה, השתקפות
חרדה