תגית: עורבים

תוכי, קוניור השמש
שעון אסטרונומי, קופרניקוס, סמואל ווטסון
שימפנזה מקרוב, סאלי, נקבה
הציפורים