תגית: עיבוד מידע

מפתח, כלי עבודה
מחשב מכני, מחשב מעץ