תגית: עיקרון אי-הוודאות

מחשב קוונטי, מתקן קירור, IBM Q
שקוף, עלה, בד