תגית: עירד מלכין

ליוויה, וילה, רומא, תמשיח, פרסקו, גנים, עדן
גירים צבעוניים, צבע, מגוון