תגית: עיתונאים ללא גבולות

גרטה תונברג, ז'אן ד'ארק, מחאה, אקלים, סביבה