תגית: עיתונות

קוביות סוכר
סיגריה, אפר, סיגריה בוערת
אותיות עץ, הדפסה, דפוס
Léon Cogniet, צרפת, דגלים
איר לקופסת אוכל, עיניים צבעוניות
גדר תיל, נעל של תינוק
עיתואנים חדשות
עיתונאים במשחק