תגית: עלבון

מיס יוניברס, מלכת יופי, תחרות, סגניות
קליע
יש מושטת
שברי בוץ, בוץ סדוק