תגית: עמוס טברסקי

אופניים, איור, לימון
סכלות, אפלטון
רימונים, מוח