תגית: ערבות הדדית

רימון עשן, מחאה, זעם מוסרי
ילדים בני אמיש