תגית: פאודליזם

מצנפת פריגית, המהפכה הצרפתית, טריקולור
נמיביה, תצלום אוויר