תגית: פגיעה

מיס יוניברס, מלכת יופי, תחרות, סגניות
קליע
שברי בוץ, בוץ סדוק