תגית: פגיעות

נשים, בוגרות, שיבה, חברות
זוג, מטריה, גשם, גשר
סחלב, פריחה