תגית: פגיעות

נרקיס, גיולה בנצ'ור
נשים, בוגרות, שיבה, חברות
זוג, מטריה, גשם, גשר
סחלב, פריחה