תגית: פולין

התנגדות, התנגדות למשטר, יוצא דופן
כפפות מטבח
ילד, פולין, נשר, דגל
אישה מזוודה שחור לבן
דולפין