תגית: פונקציית גל

קירות, צבעים, מופשט, בפנים, בחוץ
שקוף, עלה, בד