תגית: פיגוע

גדר, תיל, קונצרטינה, מכשול
פרדיפ קלקה, פרויקט המחילה