תגית: פיידרוס

ליוויה, וילה, רומא, תמשיח, פרסקו, גנים, עדן
מעבד מרכזי, לוח אם
עיפרון, עיפרון שבור, מוחק
חורבה, שפת הים, אופק, שמיים כחולים