תגית: פיידרוס

עיפרון, עיפרון שבור, מוחק
חורבה, שפת הים, אופק, שמיים כחולים