תגית: פיננסים

מפרש אדום, קרח, קרחונים, גרינלנד
רופיות, שטרות, כסף
כביש, לילה, נורבגיה, תנועה, אור, מכונית