תגית: פיסוק

זכר ונקבה, מין, מיגדר
חבר, שפת סימנים
פסיק אוקספורד