תגית: פיתגורס

צינור, שמיים, ספירלה
מרדכי, אסתר, ארט דה חלדר, פורים
אסכולת אתונה