תגית: פיתול החגורה הקדמי

מוח, עשן, שחיקה
כובע, כובע קש, חוף, בודד